paragliding škola kurzy létání
BESKYDSKÁ ŠKOLA LÉTÁNÍ
ALTO PARAGLIDING SCHOOL
ŠUMAVSKÁ ŠKOLA LÉTÁNÍ
NABÍDKA PRO PILOTY
PRO POKROČILÉ PILOTY
TANDEMOVÉ LETY
ELŮV OBCHOD
POJIŠTĚNÍ
EL SPEEDO - FLYING COMMUNITY

Pojištění na krytí škod pro členy LAA ČR

Na území České republiky stejně jako v dalších zemích existuje pro provozovatele svahových kluzáků zákonná povinnost mít sjednané platné pojištění odpovědnosti z provozu padákového kluzáku. Jedná se o obdobné „povinné ručení“, které musíte mít sjednané pro Váš osobní automobil. Pokud se věnujete provozování paraglidingu bez tohoto pojištění, porušujete zákon, ale především se vystavujete nebezpečí, že v případě poškození majetku třetí osoby, budete muset uhradit škodu ze svých vlastních zdrojů.

Jste-li členy LAA ČR, určitě je zajímavé využít nabídku LAA ČR a sjednat si povinné ručení prostřednictvím výhodné rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB pojišťovnou, a.s.

LAA ČR nabízí svým pilotům, možnost sjednat si povinné ručení v několika variantách dle požadované výše pojistného plnění. Pokud jste dobrý pilot a svůj padákový kluzák skvěle zvládáte, můžete si sjednat pojistku již za 150,- Kč na jeden kalendářní rok s pojistným plněním max. do výše 100.000,-Kč. A pokud začnete létat třeba až v červenci, zaplatíte pouze 50% z celkového pojistného tj. 75,- Kč.

Pokud si ale svými pilotními dovednostmi nejste zcela jistí a částka max. plnění 100.000,- Kč Vám připadá nízká, můžete si pojistné plnění sjednat až do výše 1.000.000,- Kč za roční poplatek 1.500,- Kč (procentuálně snížený v průběhu roku). Výhodou tohoto pojištění je, že Vám platí na území ČR i SR a jsou z něj hrazeny náklady na přímé i nepřímé škody. Nepřímou škodu chápejte např. to, když byste přistáli na vedení vysokého napětí pod Javorovým a způsobili výpadek proudu, poškodíte provozovatele přenosové soustavy (přímá škoda), ale zároveň i např. podniky odebírající energii z tohoto okruhu (související nepřímá škoda), kterým z důvodů výpadku proudu uniká zisk.

Toto pojištění: 
- lze sjednat na konkrétní padákový kluzák a nebo na osobu. V případě sjednání povinného ručení na osobu, můžete provozovat více padákových kluzáků (PK musí mít vždy platný technický průkaz, jinak pojištění neplatí),
- je vhodné spíše jen pro území ČR, pojistka sice platí i na území SR, bohužel svým nízkým krytím při základním tarifu (za 150,- Kč) nesplňuje výšku krytí určenou slovenským zákonem (500.000,- SK), tuto můžete dosáhnout sjednáním této pojistky s požadovaným násobkem (tedy 4 x 150 = 600,- Kč s krytím 400.000,- Kč tedy více jak 500.000,- Sk),
- se sjednává na dobu jednoho kalendářního roku (1.1. – 31.12.),
- v případě, že svůj padákový kluzák uvedete do provozu v době:
od 01. 01. do 31. 03. zaplatíte 100% vypočtené částky,
od 01. 04. do 30. 06. zaplatíte 75% vypočtené částky,
od 01. 07. do 30. 09. zaplatíte 50% vypočtené částky,
od 01. 10. do 31. 12. zaplatíte 25% vypočtené částky.

Na webu www.laacr.cz naleznete: 

Úplné znění smlouvy: Smlouva č. 8024534419 s ČSOB Pojišťovnou, a.s.
Všeobecné pojistné podmínky: VPP - Všeobecné pojistné podmínky ČSOB Pojišťovny, a.s.

Toto pojištění si sjednáte přímo na LAA ČR, kde je uveden přesný postup, jak toto pojištění sjednat a zaplatit viz.: 
http://www.laacr.cz/index.php?Action=View&ARTICLE_ID=943 

http://www.laacr.cz/index.php?Action=Article_List&PART_ID=124 Beskydy Card